Herroepingsrecht

Herroepingsrecht – Retourbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht voor goederen:  

Bij UHTS SIGN heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (telefonisch +32 3 500 91 34 of per e-mail contact@uhts.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Gelieve de goederen terug te sturen naar het onderstaande adres, zorgvuldig verpakt en in originele staat, bij voorkeur in de originele verpakking.

UHTS BV
Sterckshoflei 30
2100, Deurne
België

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping: 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

Retourvoorwaarden:

– U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

– Het retourneren van geïndividualiseerde en op maat gemaakte goederen is helaas niet mogelijk. (Bv.: goederen met eigen gewenste teksten, borden/stickers met afrondingen, en goederen waar gaatjes in geboord zijn).

– Is er sprake van een fout in de productie, neem dan contact met ons op. 

Hoe een retour aanvragen:

– Neem contact met ons op binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Via een ondubbelzinnige verklaring (telefonisch of per e-mail) stelt u ons op de hoogte van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
– Geef aan welke goederen u wenst te retourneren.
– Retourneer ze naar het eerder vermelde adres hierboven.
– Wij zullen u informeren over de voortgang van het retourproces. 

*Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten af te wijzen die niet voldoen aan ons retourbeleid.

*Dit herroepingsrecht is in aanvulling op andere rechten die u mogelijk hebt op grond van de wet. Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op.

Wij waarderen uw begrip en streven ernaar om uw winkelervaring bij UHTS SIGN zo positief mogelijk te maken.